CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THI QUY NHƠN
Đội Cứu hộ bãi biển

- Tuyên truyền, hướng dẫn hoặc yêu cầu khách tham quan, nhân dân tắm biển những khu vực được cho phép và không tắm tại những khu vực nguy hiểm, không an toàn, ngoài tầm quan sát của nhân viên cứu hộ;

- Kịp thời huy động mọi lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân xung quanh khu vực biển để cứu người bị nạn và thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu khi có người bị đuối nước;

- Thường xuyên nhắc nhở mọi người thực hiện giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường trên bãi biển, cảnh báo tàu thuyền đánh bắt thủy sản không vào khu vực Công ty quản lý;

- Tham gia tích cực về kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy trình, quy định, nội quy công tác cứu hộ.

Hình ảnh hoạt động